Met het ARGES garantiecontract garanderen wij u 10 JAAR zorgeloos gebruik.

Het garantiecontract heeft betrekking op defecten aan alle hydraulische en elektrische onderdelen (motor, cilinder, contacten, enz…). ARGES - de garantieverlener - verbindt er zich toe deze onderdelen gratis te vervangen of te herstellen.

  • Pers ondergaat 2 onderhoudsbeurten per jaar:

Klein Onderhoud
- Opmeten druk
- Regelen duwkolf
- Nazien koppelingen
- Controle elektrische contacten
- Nazien smeerpunten
- Reinigen cilinderruimte

Groot Onderhoud
Idem klein onderhoud +
- Vervangen olie
- Vervangen aanzuig- en retourfilter

Na iedere beurt wordt een attest opgemaakt voor de veiligheidsverantwoordelijke. Dit attest geeft aan dat alle veiligheden functioneren

  • Depaneren binnen 24 uur.

Voor meer info, bel 050/319224 of e-mail info@arges.be

 
©2001 - n.v. ARGES | Alle rechten voorbehouden
Home